تحقیق با موضوع نظریه های هوش

تحقیق با موضوع نظریه های هوش

دانلود پایان نامه

 

توانایی درک و فهم
2-1-4 نظریه های هوش
2-1-4-1 آلفرد بینه
مطالعه علمی هوش با کارهای آلفرد بینه(1904)، روانشناس فرانسوی، آغاز شد که وزارت آموزش فرانسه از او خواست تا وسیله ای درست کند که به کمک آن دانش آموزان نیازمند کمک های ویژه در مدارس شناسایی شوند. بدین منظور، بینه به کمک دستیار خود تئودور سیمون نخستین آزمون عینی هوش را درست کرد. به کمک این آزمون برای هر کودک یک سن عقلی تعیین می شد.
2-1-4-2 دیوید وکسلر
دیوید وکسلر (1958) از طرفداران هوش یگانه است. وی هوش را یک توانایی کلی می داند که فرد را قادر می سازد به طور منطقی بیندیشد، فعالیت هدفمند داشته باشد و با محیط خود به طور مؤثر به کنش متقابل بپردازد.
2-1-4-3 چارلز اسپیرمن
چارلز اسپیرمن (1927) نیز طرفدار هوش یگانه بوده و معتقد به یک هوش کلی است و آن را با حرف g نشان می دهد. دلیل طرفداران هوش یگانه یا هوش کلی استناد به وجود همبستگی چشمگیر میان توانایی های مختلف انسان (مانند توانایی کلامی و استدلال انتزاعی) است. این روانشناسان استدلال می کنند افرادی که در یادگیری یک موضوع موفق اند موفقیت آنان در یادگیری موضوع های دیگر نیز قابل پیش بینی است.
2-1-4-4 لوئیس ترستون
در مقابل اندیشه هوش یگانه، هوش چندگانه قرار دارد. قدیمی ترین طرفدار این هوش لوئیس ترستون (1938) است. در نظریه ترستون هوش از هفت توانایی عمده زیر تشکیل شده است:
درک کلامی (توانایی درک قیاس های کلامی و خواندن و فهمیدن متن)
سیالی واژه (توانایی کار کردن با کلمات، واژگان)
سهولت عددی (سرعت و درستی محاسبات)
تجسم فضایی (توانایی انجام کارهایی نظیر چرخاندن اشیا در ذهن)
حافظه تداعی (توانایی یادآوری کلمات یا اشیاء ارائه شده به صورت جفت)
سرعت ادراکی (مانند توانایی یافتن دفعاتی که یک کلمه در یک متن تکرار شده است)
استدلال (توانایی حل مسائل استدلالی ریاضی یا منطقی)
2-1-4-5 ساخت هوشی گیلفورد
نظریه جی. پی. گیلفورد (1967) که به الگوی ساخت هوشی (ساخت عقلی) شهرت دارد از سه بخش با نام های عملیات، محتوا و فرآورده و تعدادی خرده طبقه یا فعالیت فرعی تشکیل یافته است.
عملیات به فرآیندهای مهم هوش گفته می شود و شامل فعالیت های: شناخت، حافظه و یادگیری، تفکر واگرا، ارزشیابی می باشد.
محتوا: عملیات ذهنی بر روی اطلاعات یا محتوای ذهنی انجام می گیرد. این اطلاعات می تواند به گونه های: شکلی یا دیداری، نمادی، معنایی، رفتاری باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شرایط آب و هوایی

بستن منو