تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی

تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

مرحله دوم: سازش با هنجارها و قواعد فرهنگ های دیگر. در این مرحله، تعصب کنار می رود و شناخت رفتارهای فرهنگی سازگار با موقعیت های فرهنگی مختلف، رشد می کند اما بروز رفتار سازگار تلاش زیادی می طلبد. افراد در این مرحله می دانند باید چه بگویند و در موقعیت های متفاوت چگونه رفتار کنند.  

مرحله سوم: شبیه سازی هنجارهای فرهنگ های مختلف در رفتارهای جایگزین. در این مرحله، سازش با شرایط مختلف دیگر نیازی به تلاش مضاعف ندارد. افراد فهرستی از رفتارهایی که می توانند بروز دهند، در نظر دارند که هر یک با موقعیت های فرهنگی خاص، برخوردارند و فشاری بیش از آنچه که در فرهنگ خود دارند، تحمل نخواهند کرد. اعضای دیگر فرهنگ ها آن ها را کاملاً پذیرا هستند و به عنوان انسان های دارای دانش فرهنگی، در تعاملاتشان راحت خواهند بود.
مرحله چهارم: پویشگری. تشخیص نشانه های متفاوت فرهنگی که دیگران به راحتی قادر به درک و شناسایی آن ها نیستند، بیانگر پویشگری و پیشرو بودن است.
افراد با بهره هوش فرهنگی بالا ، قادر به درک تفاوت های فرهنگی، گهگاه سریعتر از اعضای همان فرهنگ هستند. چنین کسانی در تعاملات فرهنگی با کوچکترین تفاوت ها هماهنگ می شوند، طوری که ناخودآگاه و خودکار رفتار خود را با این تغییرات تنظیم می کنند. افراد دارای این مرحله از رشد، نسبتاً کم هستند، اما این سطحی از هوش فرهنگی است که همه آرزوی رسیدن به آن را دارند (آقایی، اله وردی، باغبانی، 1390:71-74).
برای نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان، می توان اقدامات زیر را انجام داد:
هوش فرهنگی به عنوان ملاک انتخاب در استخدام به کار برده شود. نباید انتظار داشت که تعداد زیادی از افراد را بتوان یافت که بهره بالایی از هوش فرهنگی را داشته باشند.
شناسایی و انتخاب افراد مناسب، اولین وظیفه اساسی مدیریت منابع انسانی در میان تفاوت ها و ناهمگونی های فرهنگی است. ویژگی هایی که می توانند در انتخاب درست نیروها موثر باشند عبارتند از (دیلیر، 2006):
تحمل ابهام
انعطاف رفتاری (توانایی تطبیق سریع با تغییرات محیطی)
هدف گرا بودن
روابط اجتماعی بالا و گشادگی در برخوردها
نداشتن تعصبات بی جهت نسبت به عقاید، نگرش ها و رفتارهای خاص
همدلی
توانایی کنترل و هدایت مذاکرات و گفتگوهای دشوار و حل مسائل و مشکلات ارتباطی
2-1-20 هوش فرهنگی از نظر اسلام
واژه اسلام به معنای «تسلیم و تواضع در برابر اراده و خواست خداوند» است. در دین اسلام، خداوند محور زندگی به شمار می آید و دوام و بقای انسان و نیز قدرت او در تسلیم محض بودن در برابر خدا نهفته است. اصولاً مطالعات صورت گرفته در غرب درباره موضوعاتی همچون هوش فرهنگی، ریشه در مکاتب الحادی رایج در آن دارد؛ چرا که نگاه غرب به انسان، نگاهی تک ساحتی و مادی است که هدفش صرفاً کسب سود توسط انسان هاست اما با ژرف اندیشی در آموزه های دین مبین اسلام، به این حقیقت دست می یابیم که هدف تعامل بین ملت ها، اقوام، نژادها و فرهنگ ها در این دین تکامل مادی و معنوی انسان هاست؛ چرا که اساساً قرآن کتابی برای رستگاری همه انسان ها معرفی شده است (عسکری وزیری، 1391).
در کتاب آسمانی، قرآن، در برخی آیات به وجود نظام های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در بین قبایل و ملل و شعوب اشاره شده است. به عنوان نمونه در سوره حجرات آیه13 آمده است:
« یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر »
اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‏تردید، خداوند داناى آگاه است.‏
   هر چند پیام اصلی این آیه توجّه به تقوا به عنوان معیار برتری نزد خدا و حذف تفاضل به طبقات و به سفیدپوستی و سیاهپوستی و تفاخر بـه انساب است؛ اما بر این نکته تأکید دارد که اختلاف موجود در خلقتها و شعبه شعبه و قبیله قبیله بودن بشر تنها به این منظور است کـه یکدیگر را بشناسند، تا اجتماعاتی که در بینشان منعقد شده، نظام بپذیرد و ائتلاف و تعاون در بینشان کامل گردد تا نیاز اجتماعی بودن بشر مرتفع گردد.
    با تعمّق در آیه فوق و برخی آیات مشابه دیگر  مانند: سوره حج آیات 34 و 67، سوره زمر آیه 18، روم آیه 22، مائده آیه 48 و… میتوان دریافت که تفاوت فرهنگها از ملزومات خلقت بشر است که از حکمت الهی منشأ می گیرد. بنابراین، همه انسان ها ضمن درک فرهنگهای دیگر در محیط بینالمللی یا در محیط خرده فرهنگهای داخلی باید بیاموزند که چه رفتار شایستهای در برابر این تفاوت ها از خود بروز دهند. اینجاست که اهمیت هوش فرهنگی و آموزش و ارتقای آن مشخص میشود.

مطلب مرتبط :   برنامه ریزی استراتژیک

بستن منو