تحقیق با موضوع رابرت استرنبرگ

تحقیق با موضوع رابرت استرنبرگ

دانلود پایان نامه

فرآورده: انجام عملیات بر روی محتوا فرآورده یا محصول را به بار می آورد و شامل موارد: واحدها، طبقات، روابط، نظام ها، تغییرات، تلویحات است.  

2-1-4-6 هوش سه بخشی استرنبرگ
یکی دیگر از نظریه های هوش چندگانه نظریه رابرت استرنبرگ (1985، 1997، 2000) است. از نظر استرنبرگ هوش از مجموعه ای از مهارت های تفکر و یادگیری تشکیل یافته است که در حل مسائل تحصیلی و زندگی روزانه مورد استفاده قرار می گیرند. طبق این نظریه، هوش دارای سه چهره است: تحلیل، آفریننده (خلاق)، عملی.
2-1-4-7 هوش های چندگانه گاردنر
هوارد گاردنر (1983، 1998، 2003) یکی دیگر از نظریه پردازان هوش های چندگانه، نظریه ای وضع کرده شامل هشت نوع هوش متفاوت به نام های:
هوش منطقی – ریاضی: توانایی استفاده ی درست از اعداد و ارقام، تجزیه و تحلیل و استدلال منطقی و حل مسائل مختلف و پیچیده
هوش ادبی: توانایی بکاربردن زبان و کلمه ها
هوش فضایی: توانایی درک درست فضا و محیط اطراف به صورت مکانی- بصری
هوش موسیقایی: توانایی درک، تشخیص، تبدیل و اجرای اشکال موسیقی و ساختن ترکیب های جدید
هوش جسمانی – جنبشی : مهارت در بکارگیری کل بدن برای بیان افکار و احساسات
هوش میان فردی : توانایی درک و تمایز حالات روحی، مقاصد، انگیزه ها و احساسات دیگران
هوش درون فردی : توانایی تفکر طولانی مدت، پرداختن به رویاها و پروراندن آنها، بررسی تئوری ها و کلا ً شناخت خود و توانایی عملکرد مناسب براساس آن
هوش طبیعت گرا : مهارت در شناخت و طبقه بندی گونه های مختلف گیاهان و جانوران و محیط فردی
در این نظریه چنین فرض شده است که در میان افراد از لحاظ هوش های مختلف تفاوت وجود دارد. نظریه گاردنر الزاماً به هشت هوش یا هشت توانایی منحصر نمی شود. او معتقد است که احتمالاً بیش از هشت هوش وجود دارد، و در یکی از آثار خود (1999) هوش روحانی، و هوش وجودی (هستی گرایانه) را نیز مطرح کرده است (سیف، 1390).
2-1-5 مفهوم فرهنگ
توجه انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان و فلاسفه به فرهنگ و فرهنگ‌شناسى سبب ارائه تعاریف گوناگونى از این مقوله مهم انسانى شده است، به‌نحوى که گفته مى‌شود تاکنون بیش از ۳۰۰ تعریف از فرهنگ ذکر شده است. واژه ی فرهنگ از دو جزء “فر” و “هنگ” تشکیل شده است. “فر” به معنى نیروى معنوی، شکوه، عظمت، جلال و درخشندگى است.”هنگ” از ریشه اوستائى Thanga (سنگ) به معنى کشیدن، سنگینی، وزن، گروه و وقار مى‌باشد. معنى ترکیبى این دو واژه بیرون کشیدن و بالا کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجموع دانستنى‌ها و نیروها و استعدادهاى نهفته افراد یک ملت براى پر بار کردن پدیده‌ها و خلاقیت‌هاى ناشناخته ی آدمى است (محمودى، 1357).
تایلر: همه ی آن دسته از عقاید و افکار که دربرگیرنده ی دانش، عقیده، هنر، اخلاق، قانون، عادات و هر قابلیت یا عادتی که بشر به عنوان عضوی از جامعه برای خود کسب کرده باشد، فرهنگ نام دارد (جعفری، 1378).
مالینفسکیفرهنگ را اینچنین تعریف می کند: فرهنگ عبارت است از یک سیستم منظم اشیاء و فعالیت‌ها و رفتارهایی که هر جزء و عنصر آن در رسیدن به نتیجه واحد سهمی بر عهده دارد (روح‌الامینی، 1388).
هرسکوویتسدر تعریف فرهنگ چنین می گوید: فرهنگ اساساً بنایی‌ست بیانگر تمامی باورها، رفتارها، دانش‌ها، ارزش‌ها و خواسته‌هایی که شیوه‌ی زندگی هر ملت را باز می‌نماید و سرانجام عبارت است از هر آنچه یک ملت دارد، هر کاری که می‌کند و هر آنچه می‌اندیشد.
بوس(1929) فرهنگ را می توان شامل رفتارهایی دانست که در میان گروهی از انسان ها مشترک است و از نسلی به نسلی و از کشوری به کشوری راه یافتنی است.
مایرس (1927) فرهنگ آن چیزی است که از گذشته آدمیان باز مانده، در اکنون ایشان عمل می کند و آینده شان را شکل می دهد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع سرمایه ی فرهنگی

بستن منو