تحقیق با موضوع تعاملات میان فرهنگی

تحقیق با موضوع تعاملات میان فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

چهار بعدی
پیترسون (2004)
هوش بین فردی ، هوش فضایی / فاصله ای ، هوش درون فردی و هوش زبانی
لین ، ون داین (2006)
بعد فردی هوش فرهنگی ( رفتار و انگیزش ) و بعد اجتماعی ( دانش و استراتژی )
لیورمور (2011)
دانش / شناخت هوش فرهنگی ، استراتژی هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی عملکردی / رفتاری
انگ ، ون داین ، کح ، نمپلر ، نای (2007) ون داین ، انگ و لیورمور (2009) کح ، ان چی ، ون داین (2012)
هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی رفتاری ، هوش فرهنگی انگیزشی
لیورمور (2009) ساختار هوش فرهنگی را به این صورت عنوان می کند: اینکه بعد تفسیری نزدیک به مفهوم فراشناختی و بعد مقاومت نزدیک به بعد انگیزشی است. از نظر لیورمور هوش فرهنگی تفسیری درجه ایست که ما می توانیم آگاهانه و خردمندانه در یک فضای بین فرهنگی کنش و واکنش داشته باشیم. هوش فرهنگی رفتاری و پایداری و استقامت در حالی که بطور کامل وابسته به تفهم و تفسیرهایی است که ناشی از دانش و تفسیر است، ما را به کاربرد عملی دانسته هایمان در روابط بین فرهنگی رهنمون می کند. هوش فرهنگی شناختی یا دانشی، درک یک فرد را از امور بین فرهنگی و تفاوت های بین فرهنگی اندازه می گیرد (لیورمور، 2009).
همچنین لیونگ و لی (2008) ابعاد مختلف هوش فرهنگی را به گونه ای مختصر و مفید به این شکل تعریف کرده اند: هوش فرهنگی فراشناختی به توانایی ذهنی برای دستیابی و درک دانش فرهنگی اطلاق می شود. هوش فرهنگی شناختی به وسعت دانش عمومی و ساختارهای دانش درباره ی فرهنگ مربوط می شود. هوش فرهنگی انگیزشی به توانایی در جهت دادن انرژی به سمت یادگیری موقعیت های ِ به لحاظ فرهنگی متنوع و عملکرد در چنین موقعیت هایی مربوط است. هوش فرهنگی رفتاری نیز به توانایی در رفتار به طور صحیح در موقعیت های متنوع فرهنگی مربوط می شود (لیونگ، لی، 2008).
توماس و اینکسون (2005) در مورد عناصر هوش فرهنگی معتقدند، مدیرانی که از هوش فرهنگی بالایی برخوردارند از سه عامل دانش فرهنگی، توجهات فرهنگی و مهارت های فرهنگی برخوردارند:
دانش: مدیری که از هوش فرهنگی برخوردار است لزوماً به دانشی در باب فرهنگ و اصول بنیادین تعاملات میان فرهنگی نیاز دارد. این بدان معناست که او باید بداند فرهنگ چیست، چگونه تغییر می کند و چگونه بر رفتار تأثیر می گذارد.
دقت عمل: مدیر دارای هوش فرهنگی به تمرین و دقت عمل برای مشاهده و تعبیر موقعیت های خاص نیاز دارد. این به معنی افزایش توانایی توجه به شیوه ای انعکاسی و خلاقانه به نشانه ها در موقعیت های میان فرهنگی است. دقت عمل مرحله میانی است که دانش را به تجربه ماهرانه متصل می کند.
مهارت های رفتاری: مدیر هوشمند براساس دانش و دقت عمل، مهارت های رفتاری خویش را پرورش می دهد و در خلال موقعیت های متفاوت صلاحیت می یابد. این مهارت ها شامل انتخاب رفتار صحیح از میان گنجینه پرورش یافته ای از رفتارهاست که برای اقدام مناسب و موفق در طیف گسترده ای از موقعیت های میان فرهنگی نیاز است (توماس، اینکسن، 1387).
شکل (2-1): اجزای هوش فرهنگی
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی
2-1-12 عناصر هوش فرهنگی از نظر ارلی و انگ
ارلی و انگ (2003) از سه بعد ذهنی، انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی سخن گفته اند در حالی که بعد ذهنی را شامل دو بعد فرعی شناختی و فراشناختی عنوان کرده اند.
بعد فراشناختی: که بعضاً خود به عنوان بعدی فرعی از عناصر ذهنی هوش فرهنگی شناخته می شود، نوعی آمادگی و مشارکت هوشیارانه و فعال در تعامل های بین فرهنگی، تعدیل و اصلاح کردن آگاهی ها و دانش قبلی و توانمندی در ارتقای بعد شناختی از هوش فرهنگی تلقی می شود. نلسون (1996) معتقد است اصطلاح هوش فرهنگی فراشناختی به سطح آگاهی فرهنگی هوشیارانه در خلال تعامل های بین فرهنگی مربوط است. از نظر وی افراد قوی در هوش فرهنگی فراشناختی بطور آگاهانه پیش فرض های خود درباره ی سایر فرهنگ ها را زیر سؤال می برند، آن را تعدیل و سازگار می کنند. به نظر نلسون هوش فرهنگی فراشناختی شامل استراتژی های شناختی سطح بالاتر است که به افراد اجازه می دهد مکاشفه ها و قوانین جدیدی را برای تعامل اجتماعی در محیط فرهنگی نوین و بدیع از طریق ارتقای پردازش اطلاعات در یک سطح عمیق تر توسعه دهند (نلسون 1996).

مطلب مرتبط :   فعالیت های اجتماعی

بستن منو