طرحواره درمانی چیست و در درمان چه اختلالاتی کاربرد دارد؟

طرحواره درمانی چیست؟ طرح واره درمانی نوع جدید از روان‌درمانی است که برای کمک به کسانی طراحی شده، که دچار اختلالات شخصیتی‌اند و دریافته‌اند که قالب‌های دیگر روان‌درمانی برایشان کارساز نبوده…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، رفتار مصرف کننده، پردازش اطلاعات

شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن(افشار زنجانی،1383). براساس گفته چرچمن30، دانش و آگاهی در جمع آوری اطلاعات نیست بلکه در مصرف آن است. یعنی رفتار مصرف کننده…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

منطقه ای هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.3-میان تامین فرصت رشد کارکنان و مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد4-میان امکان توسعه قابلیت های فردی برای…

Continue Reading
Close Menu