عوامل افسردگی؛ ۶ دلیلی که می تونه زندگی رو واسه شما بد کنه 

عوامل اصلی افسردگی رو بشناسید سوءاستفاده: سابقه سوءاستفاده ی فیزیکی، جنسی یا احساسی، میزان آسیب پذیری افراد نسبت به مریضی افسردگی رو بالا می بره. مصرف داروهای خاص: بعضی از…

Continue Reading
Close Menu